— Regulamin

Regulamin serwisu www.skrzynkarolnika.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu SkrzynkaRolnika.pl, zwanego dalej „Portalem”, zasady dokonywania zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem portalu SkrzynkaRolnika.pl jest Carlos Karol Kuś, zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 7171790596, zwana dalej „Administratorem”
 3. Kontakt z Administratorem można uzyskać: pod numerem telefonu 603095670 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: skrzynkarolnika@gmail.com.

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu skrzynkarolnika.pl, zasady dokonywania zakupów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu za pośrednictwem połączenia internetowego.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
 4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zakupu produktów po dostarczeniu przez Rolnika.
 6. Rolnik – osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która na stronie internetowej Portalu przedstawia produkty dostępne w swojej ofercie sprzedażowej.
 7. Produkt – towary prezentowane na stronie internetowej Portalu.

§3 Zasady Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 2. Portal informuje konsumenta o rodzaju i cenie produktów będących w sprzedaży przez Rolnika oraz pozwala na złożenie oświadczenia woli, wskazującego na zakup produktów.

§4 Procedura składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.skrzynkarolnika.pl, za pomocą poczty elektronicznej na adres skrzynkarolnika@gmail.com lub przez profil na Facebooku (ADRES) 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Informacja o terminach przyjmowania oraz dostarczania zamówień będzie podana na stronie internetowej i na profilu Facebook.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia lub wyśle odpowiednie dane drogą mailową lub przez profil Facebook, wpisując prawidłowe dane kontaktowe, w tym adres osiedla (ulica i numer budynku), na który Produkty mają być dostarczone oraz swój numer telefonu i adres e-mail. Składane zamówienia poprzez wypełnienie formularza, drogą mailową lub przez profil Facebook wymagają potwierdzenia danych kontaktowych zawartych w otrzymanym smsie, poprzez odpowiedź sms z treścią TAK. Potwierdzenie sms jest jednoznaczne z potwierdzeniem złożenia zamówienia i zawartych w nim danych kontaktowych.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient wpisuje nazwę Produktu wraz z ilością lub masą wyrażaną w pełnych liczbach lub pełnych kilogramach. Aby zamówienie było skuteczne, minimalna wartość zamówienia musi być równa lub większa 50 zł.
 5. W przypadku zamówienia poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, Klient informowany jest o całkowitej wartości Produktów. W przypadku zamówienia drogą mailową lub przez profil Facebook, Klient otrzymuje odpowiedź zwrotną, gdy wartość zamówienia nie przekracza minimalnej kwoty, w celu powiększenia zamówienia do minimalnej kwoty 50 zł.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Portalu są cenami brutto podanymi w polskich złotych.
 7. Produkty sprzedawane na wagę mają podaną cenę za określoną jednostkę miar, a także cenę za Produkt sprzedawany na sztuki.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on na adres email, podany przy rejestracji i potwierdzony w wiadomości sms, automatyczną odpowiedź z Portalu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

§5 Koszty i sposób dostawy

 1. Produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia, w odpowiednich polach formularza: ulica, nr domu,. Podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych może uniemożliwić dokonanie dostawy lub ją opóźnić.
 2. Produkty nie są dostarczane „pod drzwi” Klienta, a jedynie na osiedle lub bliską okolicę osiedla, które Klient wskazał jako miejsce dostawy.
 3. Produkty dostarczane są przez Rolnika za pomocą własnego transportu. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w ustalonych wcześniej miejscach, o co każdorazowo należy zapytać podczas zamówienia. Szczegółowe informacje o odbiorze osobistym zostaną przedstawiane na prośbę Klienta, który taką informację powinien zamieścić w treści zamówienia.
 4. Przesyłka dostarczana jest w przedziale czasowym zaproponowanym przez SkrzynkaRolnika na stronie internetowej Portalu lub na profilu Facebook. Dostawa może być zrealizowana w dowolnym momencie w czasie ograniczonym przez godzinę rozpoczęcia i zakończenia danego przedziału. Klient informowany jest, gdy dostawa jest już na osiedlu i zobowiązany jest do odbioru Produktów w miejscu zaproponowanym przez SkrzynkaRolnika, znajdującym się na osiedlu mieszkaniowym lub w jego bliskiej okolicy, w miejscu możliwym do zaparkowania pojazdu transportowego Rolnika, podczas całego wybranego przedziału czasowego.
 5. Przedział czasowy i adres dostawy potwierdzany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia, natomiast w dniu odbioru Klient otrzymuje bardziej precyzyjny przedział czasowy, w którym Rolnik dostarczy zamówienie.
 6. W przypadku niemożliwości odebrania zamówienia przez Klienta, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o tym Rolnika minimum 3 godziny przed ustaloną godziną rozpoczęcia dostawy. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta bez poinformowania o tym fakcie Rolnika, przyszłe składanie zamówień przez tą osobę zostaną automatycznie zablokowane.

§6 Formy płatności

 1. Płatność za zamówiony towar następuje gotówką podczas odbioru do Rolnika.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku, jeżeli Klient stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację zaleca się składać bezpośrednio natychmiast po odbiorze towaru u Rolnika.
 3. Wszelkie niezgodności i formy rekompensaty należy ustalać niezwłocznie po odbiorze towaru bezpośrednio z Rolnikiem.

§8 Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Carlos Karol Kuś, firma zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 7171790596, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu.
 5. Podczas wypełniania formularza zamówienia lub rejestracji konta, Użytkownik podaje następujące dane: imię, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy oraz treść zamówienia.
 6. Dane nie są przez Administratora portalu w żaden sposób modyfikowane. Administrator portalu zastrzega sobie jednak prawo do poprawiania oczywistych błędów (np. literówek) w posiadanym zbiorze danych lub zmiany formy przechowywanych w nim informacji w celu podniesienia jakości świadczonych Usług.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora dla celów realizacji i dostawy Zamówienia oraz przez podmioty współpracujące z Administratorem.
 8. Ponadto, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji.
 9. W trakcie składania Zamówienia Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia i kontaktu z nim.
 10. Portal korzysta z plików cookies.
 11. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 12. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Portalu.
 13. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Facebook.
 14. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 15. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 16. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
 18. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics, Facebook.
 19. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 20. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 21. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania portalem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 22. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 23. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 24. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 25. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach - uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies użytkownik powinien przejść do ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta i postępować zgodnie z instrukcjami dla tej przeglądarki.
 26. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy oraz do żądania usunięcia danych. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych jest to równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: skrzynkarolnika@gmail.com oraz numerem telefonu 603095670, a także listownie pod adresem SkrzynkaRolnika, ul. Wojciechowskiego 17/17, 02-495 Warszawa.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Portalu.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Zobacz więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close